Středisko Sojčáci Děčín

Junák - český skaut
středisko Úsvit Děčín z.s.Vítejte na stránkách děčínského skautského střediska Úsvit z.s. 

Vítejte na stránkách děčínského skautského střediska „ÚSVIT“ Děčín z.s.
Historie děčínského skautingu sahá již do roku 1924 a patříme tak k jedněm z nejstarších středisek v České republice. Průkazné svědectví o počátcích skautingu se našlo v díle „Chronik von Bodenbach“ z roku 1931, jehož autorem byl městský kronikář, ředitel Emil Mauder. Je zde uveden i soupis spolků působících v Děčíně ve kterém je pod pořadovým číslem 186 uvedeno „SKOUTI“, počet členů 20, rok založení 1924.
 Až v roce 1991 se našlo ve vydání časopisu SKAUT JUNÁK (ročník X. čís. 5 – 6, ze dne 29.února 1924 „RADIOTELEGRAFICKÉ zprávy SKAUTA JUNÁKA“ toto oznámení: „Podmokly (později Děčín IV) - Založení pohraniční skautské hlídky“. Toto krátké sdělení se plně shoduje s údajem v městské kronice. V roce 2014 jsme tedy oslavili již 90 let skautingu v Děčíně. V letošním roce 2017 registrujeme ve třech oddílech střediska „ÚSVIT“ Děčín celkem 115 členů.