Středisko Sojčáci Děčín

Junák - český skaut
středisko Úsvit Děčín z.s.

Přehled akcí

Krajský úspěch skautského Svojsíkova závodu 2015.  

O víkendu, ve dnech 5. – 7. června se uskutečnilo v okolí Litvínova u Mostu krajské kolo Svojsíkova závodu 2015. Naše středisko reprezentovaly tři hlídky z 1. koedukovaného oddílu STOPA Děčín : Sněženky, Ještěrky a Mravenci - vítězové a druhá místa z okresního kola, které se konalo v květnu ve Šluknově.

     Z celkového počtu devatenácti hlídek z obou kategorií (vítězové okresních kol v Ústeckém kraji), bylo obsazeno 11 dívčích hlídek a 8 hlídek chlapeckých. Všechny hlídky si musely na třinácti stanovištích s množstvím podúkolů hluboko sáhnout do svých znalostí, spolupráce, obětavosti, ale i sebezapření. Klasické disciplíny, jako vaření, zdravověda, orientace, doplnilo logické myšlení, netradiční šifry na PC a další překvapení. Zpestřením závodu bylo také zapálení svíčky na plovoucím polystyrenu uprostřed jezera pouze pěti sirkami a škrtátkem. Tato disciplína vyžadovala šikovnost i plaveckou zručnost určeného člena hlídky. Vyhnutí se záměrným kontrolám také vyžadovalo smysl pro orientaci a ostražitost. Závod se vydařil nejen svojí rozmanitostí, ale i počasím. V dívčí kategorii vyhrály Sněženky (Brepta, Majda, Johanka a Klárka), které se tím probojovaly do celostátního kola. Družinka Ještěrek obsadila z jedenácti hlídek šesté místo.  V chlapecké kategorii obsadili Mravenci z osmi hlídek pátou příčku. Celostátní kolo SZ se koná v měsíci září v Příboru okr. Nový Jičín.

 

 

SOB Děčín 2015

SOB Děčín 2015

Letos jsme se spoluprácí s obcí Ludvíkovice připravili druhý ročník SOBa.

V sobotu 30. května 2015 startujeme od 10:30.

Místo startu je v obci Ludvíkovice (z Děčína co by kamenem dohodil) na malém lesním hřišti u potoka pod hřbitovem (GPS 50°47'33.176"N, 14°15'5.088"E) koukni na Mapy.cz

Dopravit na místo se můžete následovně

  •  Pěšky od zastávky autobusu MHD č. 1 Děčín, Kamenická. Nahoru kolem „Charity“ a restaurace Výpřež, před čerpací stanicí ÖMV po pěšině doleva a dál za zahrádkami k červené turistické značce. Po ní doprava a údolím Loubského potoka ke hřišti. Celkem asi 1,5 km.
  •          Autobusem do zastávky Ludvíkovice, rozcestí. Pak 50 m po chodníku ve směru jízdy a odbočit doleva mezi zahrady. Po pěšině dolů k potoku a ke hřišti.
  •          Autem k ludvíkovické samoobsluze, kde lze zaparkovat. Od ní dolů podél potoka.

Základem bude orientační běh (OB) dvojic. U jednotlivých kontrol bude navíc jednoduchý rychlý úkol (otázka), týkající se přírody, s odpověďmi ABCD – zapíše se do průvodky.

Kategorie: 

  • dítě od 6 do 10 let věku s dospělým (asi 3 km - kratší trasa s menším počtem kontrol)
  • dítě od 11 do 14 let věku s dospělým (asi 5 km)
  • dvojice od 15 let výše (asi 5 km)

Hodnocení: Měří se čas na trati a za chybnou odpověď nebo vynechanou kontrolu se k času na trati přičítají 3 minuty.

 

Potřebné vybavení:

  • tužka, buzola, dobrá obuv na běh v terénu, lahev s pitím
  • doporučené: dlouhé kalhoty (a rukávy)
  • omezené množství buzol bude k zapůjčení, proto doporučujeme vlastní buzolu

Přihlašování na závod: E-mailem (sob.usvitdecin@gmail.com) nebo tel. 606 653 138. Případně na místě

Startovné: 20 Kč za osobu

Těšíme se na Vás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otevření výstavy k 90. letům skautingu v Děčíně.

Dne 1.února 2014 byl zahájen rok oslav devadesáti let skautingu v Děčíně otevřením malé skautské výstavy v informačním středisku na Děčínském zámku. Během roku je připravena řada akcí pro členy i veřejnost k oslavám tohoto výročí. K jednotlivým akcím budou vydány konkrétní informace a podmínky účasti.

.

Převoz léta do Němec.

V sobotu 22.9.2012 se zúčastnily oddíly střediska "ÚSVIT" Děčín vlastních, ale prioritních akcí:
3. oddíl Vodních skautů se zúčastnil společenské akce: „Odvoz léta do Němec“. Akce se uskutečnila plavbou na raftech po Labi z Děčína do Schmilky v Německu – viz foto z úvodní stránky.
Členové 1. oddílu STOPA se sešli na prvním oddílovém výletě v letošním školním roce. Jejich trasa byla: vláčkem do Dolního Žlebu - přívozem přes Labe – výstupem na Belveder (odkud mávali vodákům proplouvajícím skalním kaňonem) a dále přes Kámen do Děčína.
Původně byl výlet pro počasí zrušen, ale skalní skautíci si nenechali první výlet uniknout a ve slušném počtu nakonec vyrazili. Postupně se i počasí umoudřilo a akce se vydařila.
.

Okresní kolo ZVaS 2012.

V sobotu 19.5.2012 pořádalo skautské středisko ÚSVIT Děčín Okresní závody vlčat a světlušek 2012 (OK ZVaS 2012). Závod se konal u penzionu Nový Svět v Růžové a zúčastnilo se jej celkem 80 chlapců a děvčat ve věku do 12-ti let. Čtyři skautská střediska tak postavila na start 13 hlídek, které plnily úkoly v devíti disciplínách: fyzické zdatnosti, pobytu v přírodě, vyhledávání informací, řešení problémových situací, schopnost komunikace, znalost dopravních značek, znalost první pomoci a kuchařské dovednosti. V chlapecké kategorii se na prvních dvou místech umístila vlčata z oddílu STOPA, střediska ÚSVIT Děčín, na třetím místě vlčata ze střediska Seveřan Šluknov. V dívčí kategorii zvítězily světlušky ze střediska Sojčáci Děčín, na druhém a třetím místě světlušky z oddílu STOPA Děčín. Vítězné hlídky na 1.a 2. místě postoupily do kola krajského, které se bude konat ke konci měsíce června.
.

Akce ke 100. výročí skautingu v ČR.

Dne 24.4.2012 (ú t e r ý) od 16,00 hod. se koná na Labském nábřeží v Dč. IV, u dětského hřiště, nebo (také u kolotočů, popř. u pětimostí), středisková akce: „Výskok ke 100. výročí vzniku skautingu v ČR“. Na akci jsou zváni všichni členové našeho střediska bez rozdílu věku. Účastníci by měli mít část skautského kroje, co používají na oddílových akcí – kroje, oddílová trička, mikiny, ale hlavně šátky. Sraz je na místě a ukončení cca v 18,00 hod. tamtéž.
.

První plavba pod hlavičkou Vodáckého oddílu v Děčíně.

Nově založený 3.oddíl Vodních skautů Děčín zahájí svou praktickou činnost dne 24.3.2012, plavbou po řece Labi z Ústí nad Labem do Děčína. Jedná se o letitou recesní akci "Přivezení jara do Děčína". Touto akcí chce oddíl navázat na historickou činnnost skautského vodáctví v Děčíně, které bylo na mnoho let přerušeno. Základním vybavením - raftem, bude zasazeno semínko nové skautské činnosti na nejdelší řece v České republice.
.

Rádcovský kurz (RK) CAERUS v březnu.

Roverský tým pod záštitou okresu Děčín zve všechny skauty, skautky, rovery a rangers na zážitkový RK CAERUS.
Náplní kurzu je samozřejmě vše potřebné k vedení družiny. Od psychologie přes metodiku až ke zdravovědě.
Probíhat bude ve třech víkendech v březnu. První dva se budou konat ve Varnsdorfu a třetí je pro vás zatím překvapením. Konkrétně to jsou víkendy : 2. – 4., 16. – 18., 23. – 25. března. Závěrečný víkend je zároveň zkouškovým.
Podmínkou splnění rádcovských zkoušek je účast na všech třech víkendech (nepřítomnost na některém z nich lze omluvit pouze v případě závažného onemocnění, nebo na základě individuální domluvy před odesláním přihlášky na RK), splněný skautský slib a vědomosti na úrovni 3. a 4. stupně skautské zdatnosti, chuť se vzdělávat a dále pracovat s dětmi, jako jste bývali vy sami. Zájemci s dalšími dotazy se mohou obrátit na vedoucí svých oddílů, popřípadě na kontaktním emailu: RKCaerus@seznam.cz.
.

Připravujeme - Maškarní bál pro děti

25. února 2012 se bude konat dětský maškarní rej. Na akci obdrží děti bližší informace.
.

17.prosince 2011 - Přivezení "Betlemského světla" do Děčína

Členové střediska ÚSVIT a Sojčáci Děčín, připravují jako každoročně přivezení "Betlémského světla" do Děčína jako tradiční akci k Vánočním svátkům.

10.12. 14:00 - předávání BS ve Vídni
17.12. 10:50 – 12:32 - R774 Praha hl.n. - Děčín hl.n. rozvoz BS
18.12. 10:00 – 10:30 - Husův sbor Děčín, Teplická 49 - předávání BS
21.12. 17:00 - 18:00 - Rozdávání BS u stromku před hlavním nádražím
21.12. 18:00 - 19:00 - Rozdávání BS u stromku na Masarykovo nám.
23.12. 18:00 – 19:00 - Pouštění světýlek - Děčín soutok Labe a Ploučnice, tzv. na špici
25.12. 10:00 – 11:00 - kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul.
26.12. 10:00 – 11:00 - kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul.
.

Připravujeme - Vánoční besídku pro děti střediska ÚSVIT Děčín

Na sobotu 17.12.2011 připravujeme pro děti z oddílů Vánoční besídku, na kterou si děti připravují vlastní program.
.