Středisko Sojčáci Děčín

Junák - český skaut
středisko Úsvit Děčín z.s.

Historie střediska

Nejstarší písemná zmínka o středisku pochází z doby jeho založení v roce 1924. Skauting v Děčíně utrpěl několik silných ran stejně jako jiné oddíly v průběhu dalších 65ti let. Avšak už v roce 1994 hrdě oslavil 70 let od svého založení i s některými zakládajícími členy, kteří pro nové generace zachovali několik památečních relikvií, jako jsou např. dobové vlajky.

Znovuzaložení našeho střediska se datuje do doby těsně po revoluci, do r. 1990. Středisku ÚSVIT se významným způsobem podařilo oslavit 20 let obnovení skautingu v Děčíně, a to pořadatelstvím Celostátního kola Závodu vlčat a světlušek 2010

........................................................................................

Jak vznikl název děčínského skautského střediska

„ÚSVIT“

Stalo se tak v roce 1946. Navrhl jej br. Vítězslav HOLEČEK, který vedl děčínské skautské středisko a do měsíce března i 3. chlapecký oddíl. Koncem roku 1946, byl střediskovou radou název střediska schválen. Br. Holeček název zdůvodnil ukončením II.světové války a tím vycházející nové mírové cesty. Název byl příhodný, neboť po temnu nastává nový den.

Současně navrhl i znak střediska, který se však v původní podobě nedochoval. Členové oddílu a pamětníci tohoto období (zejména br. Karel Horyna), však tento znak podle dostupných informací obnovili.

.......................................................................................