Středisko Sojčáci Děčín

Junák - český skaut
středisko Úsvit Děčín z.s.

1. koedukovaný oddíl STOPA Děčín

Schůzky družin oddílu „STOPA“ rok 2015 / 2016

Pondělí    - 16,00 – 18,00 :      Tlapičky       (7 – 9 let – vlčata)

                  - 15,30 – 17,30 :       Pampelišky     (7 – 10 let – světlušky) 

           

Úterý        - 16,00 – 18,00 :       Lišky    (6 – 9 let – světlušky)  -  nová družina děvčat

                 - 16,00 – 18,00 :       Tygři      (6 – 9 let – vlčata)       -  nová družina chlapců

 

Středa    - 16,00 – 18,00 :        Jeleni     (6 – 9 let – vlčata)      - nová družina chlapců

                 - 16,00 – 18,00 :       Panteři   (10 – 13 let – skauti)

 

Čtvrtek    - 16,00 – 17,30 :       Svišťata   (5 – 7 let – předškoláci)

                 - 16,00 – 18,00 :       Ještěrky  (12 – 14 let – skautky)

                 - 16,00 – 18,00 :       Borůvky   (9 – 12 let – skautky)

                                   

Pátek       - 18,00 – 20,00 :       Orbis       (15 – 26 let - roveři a ranges)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Historie oddílu:

Oddíl „STOPA“ vznikl sloučením oddílů 1. smečky vlčat a 2. roje světlušek založených v roce 1990. Vedoucí oddílů - manželé, odmítli dělat zejména z časových důvodů odděleně výlety, schůzky i letní tábory. Družinová činnost však zůstala zachována dle pohlaví a věku dětí do současnosti. Kromě dívčích a chlapeckých družin je jeho součástí i roverský kmen Orbis a družina Oldskautů. Za uplynulé období své činnosti, má tak oddíl za sebou 23. letních táborů, úspěšnou reprezentaci oddílu i střediska ÚSVIT na celostátních kolech skautského Svojsíkova závodu i Závodů vlčat a světlušek - nejmladší generace. Členové oddílu úspěšně reprezentují své základní i střední školy ve vědomostních soutěžích od základních až do celostátních kol.

Oddíl se za ta léta podílel na výchově řady dětí, z nichž převážná část je již platnými členy naší společnosti v různých oborech. Od prvopočátku je členem střediska „ÚSVIT“, které patří k jedněm z nejstarších středisek v České republice. V loňském roce 2014 oslavil skauting v Děčíně již 90. let od svého založení. Pro rok 2015 registruje oddíl celkem 90 členů.

Web: www.stopadecin.cz