Středisko Sojčáci Děčín

Junák - český skaut
středisko Úsvit Děčín z.s.

217. klub oldskautů

Novodobá činnost "217. klubu oldskautů" se datuje také k roku 1990, kdy se členové zapojili do úzké spolupráce k znovuobnovení činnosti skautského střediska "Úsvit" Děčín. Část ze 14-ti současných členů jsou činovníky Okresní a Krajské rady Junáka, 8 oldskautů je čestným členem Svojsíkova oddílu. Nejstarším skautem je br. Beránek Jaroslav - Marabu, který vstoupil do Junáka jako malý kluk v roce 1938 v Košicích. Oldskauti se zapojují také jako rozhodčí při skautských závodech, jako instruktoři lesních vzdělávacích kurzů a členové zkušebních komisí u vůdcovských zkoušek.

Priorita činnosti klubu je věnována skautské historii, její dokumentaci a archivaci. Oldskauti z 217. klubu zabezpečili několik okresních výstav, ale například i celostátní výstavu o rozvoji skautingu v našem kraji na zámku v Nižboru. Řada členů klubu také prožila na vlastní kůži skautská krizová období i radosti skautského života. Jednotliví oldskauti jsou po dobu svého členství také sběrateli originálních celosvětových skautských artefaktů, zejména odznaků, nášivek, medailí a dalších relikvií.

Klub převzal záštitu nad skautskou výstavou při CK ZVaS 2010, která byla nedílnou oslavou 20-ti let znovuobnovení skautingu v Děčíně